Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.

Phím tắt Windows 10 là các phím hoặc tổ hợp phím cung cấp cách thay thế để thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột trên Windows 10. Hãy khám phá và trở thành 1 chuyên gia Windows với những phím tắt vô cùng cần thiết sau đây nhé.

Phím tắt Windows 10 thường dùng

Phím tắt Thực hiện thao tác
Ctrl + X Cắt mục đã chọn.
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép mục đã chọn.
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán mục đã chọn.
Ctrl + Z Hoàn tác một hành động.
Alt + Tab Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
Alt + F4 Đóng mục hiện hoạt hoặc thoát ứng dụng hiện hoạt.
Phím logo Windows  + L Khóa PC của bạn.
Phím logo Windows  + D Hiển thị hoặc ẩn màn hình nền.
F2 Đổi tên mục đã chọn.
F3 Tìm kiếm tệp hoặc thư mục trong File Explorer.
F4 Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer.
F5 Làm mới cửa sổ hiện hoạt.
F6 Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền.
F10 Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng hiện hoạt.
Alt + F8 Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập.
Alt + Esc Chuyển đổi giữa các mục theo thứ tự chúng được mở.
Alt + ký tự được gạch dưới Thực hiện lệnh cho chữ cái đó.
Alt + Enter Hiển thị thuộc tính cho mục đã chọn.
Alt + Phím cách Mở menu lối tắt cho cửa sổ hiện hoạt.
Alt + Mũi tên trái Quay lại.
Alt + Mũi tên phải Đi tới.
Alt + Page Up Di chuyển lên một màn hình.
Alt + Page Down Di chuyển xuống một màn hình.
Ctrl + F4 Đóng tài liệu hiện hoạt (trong các ứng dụng ở chế độ toàn màn hình và cho phép bạn mở nhiều tài liệu cùng một lúc).
Ctrl + A Chọn tất cả các mục trong một tài liệu hoặc cửa sổ.
Ctrl + D (hoặc Delete) Xóa mục đã chọn và chuyển mục đó vào Thùng rác.
Ctrl + R (hoặc F5) Làm mới cửa sổ hiện hoạt.
Ctrl + Y Làm lại một hành động.
Ctrl + Mũi tên phải Di chuyển con trỏ đến đầu từ tiếp theo.
Ctrl + Mũi tên trái Di chuyển con trỏ đến đầu từ trước đó.
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn tiếp theo.
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn trước đó.
Ctrl + Alt + Tab Sử dụng các phím mũi tên để chuyển giữa tất cả các ứng dụng đang mở.
Alt + Shift + các phím mũi tên Khi một nhóm hoặc ô nằm trong tiêu điểm trên menu Bắt đầu, hãy di chuyển nhóm hoặc ô đó theo hướng được chỉ định.
Ctrl + Shift + các phím mũi tên Khi một ô nằm trong tiêu điểm trên menu Bắt đầu, hãy di chuyển ô đó vào một ô khác để tạo thư mục.
Ctrl + các phím mũi tên Đổi kích cỡ menu Bắt đầu khi menu mở ra.
Ctrl + phím mũi tên (để di chuyển đến một mục) + Phím cách Chọn nhiều mục riêng lẻ trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền.
Ctrl + Shift với một phím mũi tên Chọn khối văn bản.
Ctrl + Esc Mở menu Bắt đầu.
Ctrl + Shift + Esc Mở Trình quản lý Tác vụ.
Ctrl + Shift Chuyển đổi bố trí bàn phím khi có nhiều bố trí bàn phím khả dụng.
Ctrl + Phím cách Bật hoặc tắt trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) tiếng Trung.
Shift + F10 Hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn.
Shift với phím mũi tên bất kỳ Chọn nhiều hơn một mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền hoặc chọn văn bản trong tài liệu.
Shift + Delete Xóa mục đã chọn mà không phải chuyển mục đó vào Thùng rác trước.
Mũi tên phải Mở menu tiếp theo phía bên phải hoặc mở menu con.
Mũi tên trái Mở menu tiếp theo phía bên trái hoặc đóng menu con.
Esc Ngừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại.
nút PrtScn Chụp ảnh màn hình của toàn bộ màn hình hiện tại và sao chép vào bảng tạm. Lưu ý: Bạn có thể thay đổi phím tắt này để mở tính năng cắt màn hình, là tính năng cho phép bạn chỉnh sửa ảnh chụp màn hình. Chọn Start Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. Setting Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. Trợ năng Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.Keyboard, rồi bật nút bật/tắt bên dưới PrtScn.

Phím tắt Windows 10 với phím logo Windows

Phím tắt Thực hiện chức năng
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. Mở hoặc đóng menu Bắt đầu.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ A Mở Trung tâm hành động.
phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + B Đặt tiêu điểm trong khu vực thông báo.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + C Mở Cortana ở chế độ nghe.

Lưu ý: Theo mặc định, phím tắt này sẽ tắt. Để bật, hãy chọn Start Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.Setting Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. > Cortana và bật nút bật/tắt trong Cho phép Cortana lắng nghe lệnh của tôi khi tôi nhấn phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + C.

Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Shift + C Mở menu nút.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + D Hiển thị hoặc ẩn màn hình nền.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Alt + D Hiển thị và ẩn ngày giờ trên màn hình nền.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ E Mở File Explorer.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ F Mở Hub Phản hồi và chụp ảnh màn hình.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ G Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + H Bắt đầu đọc chính tả.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + I Mở Cài đặt.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + J Tập trung vào mẹo Windows khi có sẵn.

Khi mẹo Windows xuất hiện, hãy đặt tiêu điểm vào Mẹo.  Nhấn lại phím tắt để đặt tiêu điểm vào yếu tố trên màn hình mà mẹo Windows được gắn kèm.

Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + K Mở Kết nối hành động nhanh.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + L Khóa PC của bạn hoặc chuyển đổi tài khoản.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ M Thu tất cả các cửa sổ xuống thanh công cụ.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + O Khóa hướng thiết bị.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + P Chọn chế độ hiển thị trình bày.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Ctrl + Q Mở Hỗ trợ Nhanh.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ R Mở hộp thoại Run.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ S Mở tìm kiếm.
Phím logo WindowsPhím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Shift + S Chụp ảnh màn hình một phần màn hình của bạn. 
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + T Chuyển đổi giữa các ứng dụng trên thanh tác vụ.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ U Mở Trung tâm Dễ Truy nhập.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ V Mở bảng tạm. Lưu ýĐể kích hoạt phím tắt này, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thống  Bảng tạm, rồi bật nút bật/tắt trong Lịch sử bảng tạm
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Shift + V Chuyển đổi giữa các thông báo.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ X Mở menu Liên kết Nhanh.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Y Chuyển phương thức nhập giữa Windows Mixed Reality và màn hình nền.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Z Hiển thị các lệnh có trong ứPhím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.ng dụng ở chế độ toàn màn hình.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + dấu chấm (.) hoặc dấu chấm phẩy (;) Mở ngăn biểu tượng cảm xúc.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + dấu phẩy (,) Xem nhanh qua màn hình nền.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Pause Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Ctrl + F Tìm kiếm PC (nếu bạn đang ở trên mạng).
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Shift + M Khôi phục cửa sổ đã thu xuống thanh công cụ trên màn hình nền.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ số Mở màn hình nền và khởi động ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó. Nếu ứng dụng đã chạy, chuyển sang ứng dụng đó.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Shift + số Mở màn hình nền và khởi động phiên bản mới của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Ctrl + số Mở màn hình nền và chuyển sang cửa sổ hiện hoạt cuối cùng của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Alt + số Mở màn hình nền và mở Danh sách Nhảy cho ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Ctrl + Shift + số Mở màn hình nền và mở phiên bản mới của ứng dụng được đặt ở vị trí nhất định trên thanh tác vụ với tư cách người quản trị.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Tab Mở Chế độ xem tác vụ.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Mũi tên lên Phóng đại cửa sổ.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Mũi tên xuống Xóa ứng dụng hiện tại khỏi màn hình hoặc thu nhỏ cửa sổ trên màn hình nền.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Mũi tên trái Phóng đại ứng dụng hoặc cửa sổ trên màn hình nền về bên trái của màn hình.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Mũi tên phải Phóng đại ứng dụng hoặc cửa sổ trên màn hình nền về bên phải của màn hình.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Home Thu tất cả các cửa sổ xuống thanh công cụ ngoại trừ cửa sổ hiện hoạt trên màn hình nền (khôi phục tất cả các cửa sổ khi nhấn lần thứ hai).
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Shift + Mũi tên lên Kéo giãn cửa sổ trên màn hình nền lên trên cùng và xuống dưới cùng của màn hình.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Shift + Mũi tên xuống Khôi phục/thu nhỏ cửa sổ hiện hoạt trên màn hình nền theo chiều dọc, giữ nguyên chiều rộng.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Shift + Mũi tên trái hoặc Mũi tên phải Di chuyển ứng dụng hoặc cửa sổ trong màn hình nền từ màn hình này sang màn hình khác.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Phím cách Chuyển đổi ngôn ngữ nhập và bố trí bàn phím.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Ctrl + Phím cách Thay đổi sang ngôn ngữ nhập đã chọn trước đó.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ Ctrl + Enter Bật Trình tường thuật.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Dấu cộng (+) Mở Kính lúp.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết.+ sổ chéo (/) Bắt đầu chuyển đổi lại IME.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Ctrl + V Mở vỗ vai.
Phím logo Windows Phím tắt Windows 10 thường dùng, bạn cần biết. + Ctrl + Shift + B Đánh thức PC từ màn hình màu đen hoặc trống

Phím tắt Windows 10 tại dấu nhắc

Phím tắt Thực hiện thao tác
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép văn bản đã chọn.
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán văn bản đã chọn.
Ctrl + M Nhập Chế độ đánh dấu.
Alt + phím chọn Bắt đầu chọn ở chế độ khối.
Phím mũi tên Di chuyển con trỏ theo hướng đã chỉ định.
Lên một trang Di chuyển con trỏ lên một trang.
Xuống một trang Di chuyển con trỏ xuống một trang.
Ctrl + Home (Chế độ đánh dấu) Di chuyển con trỏ đến đầu bộ đệm.
Ctrl + End (Chế độ đánh dấu) Di chuyển con trỏ đến cuối bộ đệm.
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển lên một dòng trong lịch sử đầu ra.
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển xuống một dòng trong lịch sử đầu ra.
Ctrl + Home (Điều hướng lịch sử) Nếu dòng lệnh trống, hãy di chuyển cổng xem lên đầu bộ đệm. Nếu không, xóa tất cả các ký tự về bên trái của con trỏ trong dòng lệnh.
Ctrl + End (Điều hướng lịch sử) Nếu dòng lệnh trống, hãy di chuyển cổng xem sang dòng lệnh. Nếu không, xóa tất cả các ký tự về bên phải của con trỏ trong dòng lệnh.

Phím tắt Windows 10 trong hộp thoại

Phím tắt Thực hiện thao tác
F4 Hiển thị các mục trong danh sách hiện hoạt.
Ctrl + Tab Tiến trong các tab.
Ctrl + Shift + Tab Lùi trong các tab.
Ctrl + số (số 1–9) Di chuyển đến tab thứ n.
Tab Tiến trong các tùy chọn.
Shift + Tab Lùi trong các tùy chọn.
Alt + ký tự được gạch dưới Thực hiện lệnh (hoặc chọn tùy chọn) được sử dụng với chữ cái đó.
Phím cách Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm nếu tùy chọn hiện hoạt là hộp kiểm.
Backspace Mở thư mục lên một cấp nếu thư mục được chọn trong hộp thoại Lưu dưới dạng hoặc Mở.
Phím mũi tên Chọn nút nếu tùy chọn hiện hoạt là một nhóm các nút tùy chọn.

Phím tắt Windows 10 – File Explorer

Phím tắt Thực hiện thao tác
Alt + D Chọn thanh địa chỉ.
Ctrl + E Chọn hộp tìm kiếm.
Ctrl + F Chọn hộp tìm kiếm.
Ctrl + N Mở cửa sổ mới.
Ctrl + W Đóng cửa sổ hiện hoạt.
Ctrl + con lăn chuột Thay đổi kích thước và giao diện của biểu tượng tệp và thư mục.
Ctrl + Shift + E Hiển thị tất cả các thư mục phía trên thư mục đã chọn.
Ctrl + Shift + N Tạo thư mục mới.
Num Lock + dấu sao (*) Hiển thị tất cả các thư mục con phía dưới thư mục đã chọn.
Num Lock + dấu cộng (+) Hiển thị nội dung của thư mục đã chọn.
Num Lock + dấu trừ (-) Thu gọn thư mục đã chọn.
Alt + P Hiển thị ngăn xem trước.
Alt + Enter Mở hộp thoại Thuộc tính cho mục đã chọn.
Alt + Mũi tên phải Xem thư mục tiếp theo.
Alt + Mũi tên lên Xem thư mục chứa thư mục đó.
Alt + Mũi tên trái Xem thư mục trước đó.
Backspace Xem thư mục trước đó.
Mũi tên phải Hiển thị lựa chọn hiện tại (nếu được thu gọn) hoặc chọn thư mục con đầu tiên.
Mũi tên trái Thu gọn lựa chọn hiện tại (nếu được mở rộng) hoặc chọn thư mục chứa thư mục đó.
End Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ hiện hoạt.
Home Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ hiện hoạt.
F11 Phóng đại hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện hoạt.

Phím tắt màn hình nền ảo

Phím tắt Thực hiện thao tác
Phím logo Windows  + Tab Mở Chế độ xem tác vụ.
Phím logo Windows  + Ctrl + D Thêm màn hình nền ảo.
Phím logo Windows  + Ctrl + Mũi tên phải Chuyển đổi giữa các màn hình nền ảo mà bạn đã tạo ở bên phải.
Phím logo Windows  + Ctrl + Mũi tên trái Chuyển đổi giữa các màn hình nền ảo mà bạn đã tạo ở bên trái.
Phím logo Windows  + Ctrl + F4 Đóng màn hình nền ảo bạn đang sử dụng.

Phím tắt thanh tác vụ

Phím tắt Thực hiện thao tác
Shift + bấm một nút trên thanh tác vụ Mở một ứng dụng hoặc mở nhanh một phiên bản khác của ứng dụng.
Ctrl + Shift + bấm một nút trên thanh tác vụ Mở một ứng dụng với tư cách người quản trị.
Ctrl + bấm chuột phải vào một nút trên thanh tác vụ Hiển thị menu cửa sổ cho ứng dụng.
Ctrl + bấm chuột phải vào một nút được nhóm trên thanh tác vụ Hiển thị menu cửa sổ cho nhóm.
Ctrl + bấm vào một nút được nhóm trên thanh tác vụ Chuyển đổi giữa các cửa sổ của nhóm.

Phím tắt Windows 10 trong cài đặt

Phím tắt Thực hiện thao tác
Phím logo Windows  + I Mở Cài đặt.
Backspace Quay lại trang chủ cài đặt.
Nhập vào trang bất kỳ bằng hộp tìm kiếm Cài đặt tìm kiếm.

Trên đây là một số Phím tắt Windows 10 mà bạn nhất định phải biết trong quá trình sử dung. Hy vọng nó sẽ giúp bạn dần trở thành 1 chuyên gia windows thật sự.

>> Tổng hợp phím tắt Microsoft Word thường dùng

>> Tổng hợp phím tắt Powerpoint thường dùng

>> Tổng hợp phím tắt Excel thường dùng

Billy Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *