Sức Khoẻ

Sức Khoẻ

video

[PYTHON] Bài 4. Kiểu Dữ Liệu Và Biến Trong Python | Cơ Chế Dynamic...

Các bạn có thể đăng ký khóa học đầy đủ tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/lap-trinh-python-tu-co-ban-toi-nang-cao-qua-120-video-va-300-bai-tap-hackerrank _____________________________________________ 🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌...
video

[Khóa Học Lập Trình C]. Bài Tập Lý Thuyết Con Trỏ Phần 3

Các video nằm trong khóa học lập trình C qua 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 bài tập trắc nghiệm lý thuyết. Các bạn đăng ký khóa học tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/hoc-lap-trinh-c-qua-170-bai-giang-320-bai-tap-coding-hackerrank-va-200-cau-trac-nghiem _____________________________________________ Các series lập trình :...
video

[Khóa Học Lập Trình C]. Bài Tập Lý Thuyết Con Trỏ Phần 6

Các video nằm trong khóa học lập trình C qua 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 bài tập trắc nghiệm lý thuyết. Các bạn đăng ký khóa học tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/hoc-lap-trinh-c-qua-170-bai-giang-320-bai-tap-coding-hackerrank-va-200-cau-trac-nghiem _____________________________________________ Các series lập trình :...
video

[PYTHON] Bài 15. Luyện Tập Viết Hàm Trong Python

Các bạn có thể đăng ký khóa học đầy đủ tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/lap-trinh-python-tu-co-ban-toi-nang-cao-qua-120-video-va-300-bai-tap-hackerrank _____________________________________________ 🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌...
video

[Khóa Học Lập Trình C]. Bài Tập Lý Thuyết Con Trỏ Phần 1

Các video nằm trong khóa học lập trình C qua 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 bài tập trắc nghiệm lý thuyết. Các bạn đăng ký khóa học tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/hoc-lap-trinh-c-qua-170-bai-giang-320-bai-tap-coding-hackerrank-va-200-cau-trac-nghiem _____________________________________________ Các series lập trình :...
video

#2[C++]. Toàn Tập Về Các Toán Tử Cơ Bản Trong Ngôn Ngữ Lập Trình...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

[Khóa Học Lập Trình C]. Bài 3. Kiểu Dữ Liệu Và Biến

Các video nằm trong khóa học lập trình C qua 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 bài tập trắc nghiệm lý thuyết. Các bạn đăng ký khóa học tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/hoc-lap-trinh-c-qua-170-bai-giang-320-bai-tap-coding-hackerrank-va-200-cau-trac-nghiem _____________________________________________ Các series lập trình :...
video

[PYTHON] Bài 18. Kỹ Thuật List Slicing Trong Python | Python List Slicing

Các bạn có thể đăng ký khóa học đầy đủ tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/lap-trinh-python-tu-co-ban-toi-nang-cao-qua-120-video-va-300-bai-tap-hackerrank _____________________________________________ 🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌...
video

Học Lập Trình Miễn Phí Với Blog 28Tech

Các bạn tham khảo blog tại đây : https://blog.28tech.com.vn/ _____________________________________________ 🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về...
video

[Khóa Học Lập Trình C]. Bài 11. Hướng Dẫn Giải Bài Tập 1 Tới...

Các video nằm trong khóa học lập trình C qua 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 bài tập trắc nghiệm lý thuyết. Các bạn đăng ký khóa học tại : https://khoahoc.28tech.com.vn/hoc-lap-trinh-c-qua-170-bai-giang-320-bai-tap-coding-hackerrank-va-200-cau-trac-nghiem _____________________________________________ Các series lập trình :...