Phím tắt trong ứng dụng trên Windows 10

Phím tắt trong ứng dụng trên Windows 10

Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cho phép thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột.

Bạn đang đọc: Phím tắt trong ứng dụng trên Windows 10

Dưới đây là các phím tắt thông dụng trong nhiều ứng dụng Microsoft đi kèm với Windows 10

Ở nhiều ứng dụng trong số này, phím tắt cũng được hiển thị trong chú giải công cụ nếu bạn giữ con trỏ chuột trên nút. Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Nếu một chữ cái được gạch dưới trong menu, hãy nhấn đồng thời phím Altvà phím được gạch dưới thay vì chọn mục menu đó. Ví dụ: để tạo ảnh mới trong Vẽ, hãy nhấn Ctrl + N.

Phím tắt máy tính tay

Phím tắt Thực hiện thao tác
Alt + 1 Chuyển sang chế độ Chuẩn
Alt + 2 Chuyển sang chế độ Khoa học
Alt + 3 Chuyển sang chế độ Lập trình
Alt + 4 Chuyển sang chế độ Tính Ngày
Ctrl + M Lưu trữ trong bộ nhớ
Ctrl + P Thêm vào bộ nhớ
Ctrl + Q Trừ khỏi bộ nhớ
Ctrl + R Nhớ lại từ bộ nhớ
Ctrl + L Xóa bộ nhớ
Delete Xóa mục nhập hiện tại (chọn CE)
Esc Xóa toàn bộ dữ liệu nhập (chọn C)
F9 Chọn ±
R Chọn 1/x
@ Tính căn bậc hai
% Chọn %
Ctrl + H Bật hoặc tắt lịch sử tính toán
Mũi tên lên Di chuyển lên trong danh sách lịch sử
Mũi tên xuống Di chuyển xuống trong danh sách lịch sử
Ctrl + Shift + D Xóa lịch sử
F3 Chọn DEGtrong chế độ Khoa học
F4 Chọn RADtrong chế độ Khoa học
F5 Chọn GRADtrong chế độ Khoa học
Ctrl + G Chọn 10x trong chế độ Khoa học
Ctrl + O Chọn coshtrong chế độ Khoa học
Ctrl + S Chọn sinhtrong chế độ Khoa học
Ctrl + T Chọn tanhtrong chế độ Khoa học
Shift + S Chọnsin-1 trong chế độ Khoa học
Shift + O Chọn cos-1 trong chế độ Khoa học
Shift + T Chọntan-1 trong chế độ Khoa học
Ctrl + Y Chọny√x trong chế độ Khoa học
D Chọn Modtrong chế độ Khoa học
L Chọn logtrong chế độ Khoa học
M Chọn dmstrong chế độ Khoa học
Chọn lntrong chế độ Khoa học
Ctrl + N Chọn extrong chế độ Khoa học
O Chọn costrong chế độ Khoa học
P Chọn Pitrong chế độ Khoa học
Q Chọn x2 trong chế độ Khoa học
S Chọn sintrong chế độ Khoa học
T Chọn tantrong chế độ Khoa học
V Chọn F-Etrong chế độ Khoa học
Chọn Exptrong chế độ Khoa học
Y, ^ Chọn xytrong chế độ Khoa học
# Chọn x3trong chế độ Khoa học
! Chọn n!trong chế độ Khoa học
% Chọn Mod trong chế độ Khoa học hoặc Lập trình
F2 Chọn DWORD trong chế độ Lập trình
F3 Chọn WORDtrong chế độ Lập trình
F4 Chọn BYTEtrong chế độ Lập trình
F5 Chọn HEXtrong chế độ Lập trình
F6 Chọn DECtrong chế độ Lập trình
F7 Chọn OCTtrong chế độ Lập trình
F8 Chọn BIN trong chế độ Lập trình
F12 Chọn QWORDtrong chế độ Lập trình
A-F Chọn A-Ftrong chế độ Lập trình
J Chọn RoLtrong chế độ Lập trình
K Chọn RoRtrong chế độ Lập trình
Chọn Lsh trong chế độ Lập trình  
> Chọn Rshtrong chế độ Lập trình
% Chọn Modtrong chế độ Lập trình
| Chọn Ortrong chế độ Lập trình
^ Chọn Xortrong chế độ Lập trình
~ Chọn Nottrong chế độ Lập trình
& Chọn Andtrong chế độ Lập trình
Phím cách Bật tắt giá trị bit trong chế độ Lập trình

Phím tắt thanh Trò chơi

Phím tắt Thực hiện thao tác
Phím logo Windows  + G Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở
Phím logo Windows  + Alt + G Ghi 30 giây cuối cùng
Phím logo Windows  + Alt + R Bắt đầu hoặc ngừng ghi
Phím logo Windows  + Alt + Print Screen Chụp ảnh màn hình trò chơi của bạn
Phím logo Windows  + Alt + T Hiển thị hoặc ẩn bộ hẹn giờ ghi
 Phím logo Windows  + Alt + M Bật hoặc tắt micrô
 Phím logo Windows  + Alt + B  Bắt đầu hoặc ngừng phát
 Phím logo Windows  + Alt + W Hiển thị camera trong khi phát

Phím tắt Groove

Phím tắt  Thực hiện thao tác
 Ctrl + P  Phát hoặc tạm dừng
 Ctrl + F  Chuyển sang bài hát tiếp theo
 Ctrl + B  Bắt đầu lại bài hát hiện tại hoặc chuyển về bài hát trước đó
 F9  Tăng âm lượng
 F8  Giảm âm lượng
 F7  Tắt âm lượng
 Ctrl + Enter  Chọn một mục và vào chế độ chọn
 Ctrl + A  Chọn tất cả
 Delete  Xóa (các) mục đã chọn
 Ctrl + Shift + P  Phát mục đã chọn
 Ctrl + T  Bật hoặc tắt lặp lại
 Ctrl + H  Bật hoặc tắt Phát ngẫu nhiên
 Ctrl + Q  Tìm kiếm

Phím tắt cho Bản đồ

 Phím tắt  Thực hiện thao tác
Phím mũi tên Xoay bản đồ theo hướng bất kỳ
Ctrl + phím dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -) Phóng to hoặc thu nhỏ
Ctrl + phím mũi tên Trái hoặc Phải Xoay
 Ctrl + phím mũi tên Lên hoặc Xuống Nghiêng
các phím + hoặc – Phóng to hoặc thu nhỏ ở chế độ xem Thành phố 3D
Page Up hoặc Page Down Di chuyển xa hơn hoặc gần hơn ở chế độ xem Thành phố 3D
Ctrl + Y Chuyển đổi giữa chế độ xem bản đồ trên không và đường
Ctrl + Home Đặt trung tâm bản đồ vào vị trí hiện tại của bạn
Ctrl + D Nhận chỉ đường
Ctrl + F Tìm kiếm
Ctrl + M Thu xuống thanh công cụ tab hiện hoạt
Ctrl + P In
Ctrl + T Hiển thị hoặc ẩn giao thông
Backspace Quay lại
Ctrl + H Chia sẻ
Ctrl + L Di chuyển trọng tâm vào bản đồ
Ctrl + W Đóng tab hiện hoạt
Ctrl + Tab Chuyển đến tab tiếp theo
Ctrl + Shift + Tab Chuyển đến tab trước
Ctrl + S Hiển thị hoặc ẩn Streetside
Ctrl + C Sao chép vào bảng tạm

Phím tắt Phim & TV

 Phím tắt Thực hiện thao tác
Alt + Enter Phát chế độ toàn màn hình
Esc Thoát chế độ toàn màn hình
Enter Chọn mục nằm trong tiêu điểm
Phím cáchhoặcCtrl + P Phát hoặc tạm dừng (khi video nằm trong tiêu điểm)
Alt + phím mũi tên TráihoặcPhím logo Windows  + Backspace  Quay lại
Ctrl + T Bật hoặc tắt lặp lại
F7 Tắt âm thanh
F8 Giảm âm lượng
F9 Tăng âm lượng 

Phím tắt của ứng dụng Paint

Phím tắt Thực hiện thao tác
F11 Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình
F12 Lưu ảnh dưới dạng tệp mới
Ctrl + A Chọn toàn bộ ảnh
Ctrl + B In đậm văn bản đã chọn
Ctrl + C Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm
Ctrl + E Mở hộp thoạiThuộc tính
Ctrl + G Hiển thị hoặc ẩn đường lưới
Ctrl + I In nghiêng văn bản đã chọn
Ctrl + N Tạo ảnh mới
Ctrl + O Mở ảnh hiện có
Ctrl + P In ảnh
Ctrl + R Hiển thị hoặc ẩn thước
Ctrl + S Lưu thay đổi cho ảnh
Ctrl + U Gạch dưới văn bản đã chọn
Ctrl + V Dán lựa chọn từ Bảng tạm
Ctrl + W Mở hộp thoại Đổi kích cỡ và Kéo nghiêng
Ctrl + X Cắt lựa chọn
Ctrl + Y Làm lại thay đổi
Ctrl + Z Hoàn tác thay đổi
Ctrl + dấu cộng (+) Tăng độ rộng của cọ, đường thẳng hoặc viền hình dạng lên một điểm ảnh
Ctrl + dấu trừ (-) Giảm độ rộng của cọ, đường thẳng hoặc viền hình dạng xuống một điểm ảnh
Ctrl + Page Up Phóng to
Ctrl + Page Down Thu nhỏ
Alt + F4 Đóng ảnh và cửa sổ Vẽ
Mũi tên phải Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh
Mũi tên trái Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh
Mũi tên xuống Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh
Mũi tên lên Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh
Shift + F10 Hiển thị menu ngữ cảnh

Phím tắt của ứng dụng Paint 3D

Phím tắt Thực hiện thao tác
Ctrl + 0 hoặc NumberPad0 Đặt lại thu phóng
Ctrl + 3 Chuyển chế độ xem
Ctrl + A Chọn tất cả các mục 3D trong không gian làm việc của bạn; lặp lại lệnh bật tắt để chọn tất cả các mục 2D
Ctrl + B In đậm văn bản đã chọn
Ctrl + C Sao chép mục đã chọn
Ctrl + Insert Sao chép mục đã chọn
Ctrl + Shift + C Chụp ảnh màn hình
Ctrl + E Hiển thị thuộc tính bức vẽ
Ctrl + Shift + E Hiển thị hoặc ẩn phối cảnh 3D
Ctrl + G  Nhóm đối tượng
Ctrl + Shift + G Hủy nhóm đối tượng
I Bật bút lấy mẫu màu
Ctrl + I In nghiêng văn bản đã chọn
M Thu nhỏ hoặc mở rộng menu bên
Ctrl + N Tạo ảnh hoặc tệp mới
Ctrl + O Mở ảnh hoặc tệp hiện có
Ctrl + P In ở dạng 2D
Ctrl + S Lưu
Ctrl + Shift + S Lưu dưới dạng
Ctrl + U Gạch dưới văn bản đã chọn
Ctrl + V  Dán mục đã chọn
Shift + Insert Dán mục đã chọn
Ctrl + W Chọn bức vẽ
Ctrl + Shift + W Hiển thị hoặc ẩn bức vẽ
Ctrl + X  Cắt mục đã chọn
Shift + Delete Cắt mục đã chọn
Ctrl + Shift + X Cắt 2D
Ctrl + Y  Làm lại hành động
Ctrl + Z Hoàn tác hành động
Escape Ngừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại
Home Đặt lại chế độ xem
PgUp Phóng to
Ctrl + PgUp Phóng to
PgDn Thu nhỏ
Ctrl + PgDn Thu nhỏ
Ctrl + con lăn chuột Phóng to hoặc thu nhỏ
Ctrl + Trái Xoay trái
Ctrl + Phải Xoay phải
Ctrl + Lên Xoay lên
Ctrl + Xuống Xoay xuống
Alt + Trái Lia sang trái
Alt + Phải Lia sang phải
Alt + Lên Lia lên
Alt + Xuống  Lia xuống
Ctrl + Dấu trừ (-) hoặc [ Giảm kích cỡ cọ
Ctrl + Dấu cộng (+) hoặc ] Tăng kích cỡ cọ
Mũi tên phải Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh
Mũi tên trái Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh
Mũi tên xuống Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh
Mũi tên lên Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh
Alt + F4 Đóng chương trình
F6 Chuyển đổi xoay vòng giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền
F10 Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng
Shift + F10 Hiển thị menu ngữ cảnh
F11 Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình
F12 Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Phím tắt cho ứng dụng Ảnh

Phím tắt Thực hiện thao tác
Phím cách (trong Bộ sưu tập) Chọn một mục và vào chế độ Chọn
Vào (từ chế độ Chọn) Chọn một mục khi ở chế độ Chọn
Phím cách (xem ảnh) Hiển thị hoặc ẩn lệnh
Phím cách (xem video) Phát hoặc tạm dừng video
Phím mũi tên (trong Bộ sưu tập) Cuộn lên, cuộn xuống, sang trái hoặc phải
Phím mũi tên trái hoặc phải (trên một mục hoặc trình chiếu) Hiện mục trước hoặc tiếp theo
Phím mũi tên (trên ảnh được thu phóng) Di chuyển trong ảnh
Ctrl + dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -) Phóng to hoặc thu nhỏ khi xem ảnh
Ctrl + 0 Đặt lại thu phóng trên ảnh
Esc Quay lại màn hình trước
Ctrl + S Lưu
Ctrl + P In
Ctrl + C  Sao chép
Ctrl+R (xem hoặc chỉnh sửa) Xoay ảnh
E (xem ảnh) Chỉnh sửa ảnh
Ctrl + Z (chỉnh sửa) Hoàn tác các thay đổi
Ctrl + Y (chỉnh sửa) Làm lại các thay đổi
Ctrl + / (chỉnh sửa) Xem bản gốc
Shift + các phím mũi tên Đổi kích cỡ vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc
Ctrl + các phím mũi tên Di chuyển vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc  
F5 (xem mục) Bắt đầu trình chiếu
Alt + Enter Xem thông tin tệp
Ctrl + L Đặt làm màn hình khóa
Ctrl + N (ở chế độ xem Album)  Tạo album mới
Ctrl + R (ở chế độ xem Album)  Xóa album
Ctrl + D  Thêm các mục đã chọn vào album
Ctrl + U  Xóa các mục đã chọn khỏi album

Phím tắt Trình ghi Giọng nói

Phím tắt Thực hiện thao tác
 Ctrl + R  Bắt đầu bản ghi mới
 Ctrl + M  Thêm dấu mới vào bản ghi
 Delete  Xóa bản ghi đã chọn
 Phím cách  Phát hoặc tạm dừng
 Backspace  Quay lại
 F2  Đổi tên bản ghi
 Mũi tên phải hoặc trái  Nhảy tới hoặc nhảy lùi trong khi phát bản ghi
 Shift + Mũi tên phải hoặc trái  Nhảy tới hoặc lùi xa hơn
 Home  Nhảy tới đầu bản ghi
 End  Nhảy tới cuối bản ghi

Phím tắt WordPad

Phím tắt Thực hiện thao tác
F3 Tìm kiếm phiên bản tiếp theo của văn bản trong hộp thoại Tìm
F12 Lưu tài liệu dưới dạng tệp mới
Ctrl + 1 Đặt khoảng cách dòng đơn
Ctrl + 2 Đặt khoảng cách dòng đôi
Ctrl + 5 Đặt khoảng cách dòng thành 1,5
Ctrl + A Chọn tất cả
Ctrl + B In đậm văn bản đã chọn
Ctrl + C Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm
Ctrl + D Chèn bản vẽ Microsoft Vẽ
Ctrl + E Căn giữa văn bản
Ctrl + F Tìm kiếm văn bản trong tài liệu
Ctrl + H Thay thế văn bản trong tài liệu
Ctrl + I In nghiêng văn bản đã chọn
Ctrl + J Căn đều văn bản
Ctrl + L Căn trái văn bản
Ctrl + N Tạo tài liệu mới
Ctrl + O Mở tài liệu hiện có
Ctrl + P In tài liệu
Ctrl + R Căn phải văn bản
Ctrl + S Lưu thay đổi cho tài liệu
Ctrl + U Gạch dưới văn bản đã chọn
Ctrl + V Dán lựa chọn từ Bảng tạm
Ctrl + X Cắt lựa chọn
Ctrl + Y Làm lại thay đổi
Ctrl + Z Hoàn tác thay đổi
Ctrl + dấu bằng (=) Chuyển văn bản đã chọn thành chỉ số dưới
Ctrl + Shift + dấu bằng (=) Chuyển văn bản đã chọn thành chỉ số trên
Ctrl + Shift + dấu lớn hơn (>) Tăng cỡ phông chữ
Ctrl + Shift + dấu nhỏ hơn ( Giảm cỡ phông chữ
Ctrl + Shift + A Thay đổi các ký tự thành viết hoa toàn bộ
Ctrl + Shift + L Thay đổi kiểu dấu đầu dòng
Ctrl + Mũi tên trái Di chuyển con trỏ sang trái một từ
Ctrl + Mũi tên phải Di chuyển con trỏ sang phải một từ
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển con trỏ đến dòng trước
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ đến dòng tiếp theo
Ctrl + Home Di chuyển đến đầu tài liệu
Ctrl + End Di chuyển đến cuối tài liệu
Ctrl + Page Up Di chuyển lên một trang
Ctrl + Page Down Di chuyển xuống một trang
Ctrl + Delete Xóa từ tiếp theo
Alt + F4 Đóng WordPad
Shift + F10 Hiển thị menu ngữ cảnh

Trên đây là một số Phím tắt các ứng dụng Windows 10 mà bạn nhất định phải biết trong quá trình sử dung. Hy vọng nó sẽ giúp bạn bổ sung thêm vào kho kiến thức của mình.

Billy Nguyễn

>>>>>Xem thêm: Các yêu cầu cấu hình phần cứng bạn cần biết khi cài đặt Windows 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *