Tổng hợp phím tắt trong Microsoft Teams

Tổng hợp phím tắt trong Microsoft Teams

Chúng ta biết rằng việc sử dụng phím tắt để thực hiện các chức năng thường dùng trên Microsoft Teams sẽ giúp hiệu suất làm việc của chúng ta tăng lên đáng kể, thay vì phải mò mẫm tìm kiếm các chức năng cần dùng trong hệ thống Menu chức năng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng phím tắt để thực hiện các thao tác mong muốn.

Bạn đang đọc: Tổng hợp phím tắt trong Microsoft Teams

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ tổng hợp giúp bạn, các phím tắt cho Microsoft Teams trên Windows hoặc ứng dụng web bằng cách sử dụng bàn phím trên máy tính.

Phím tắt chung

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Hiển thị phím tắt Ctrl+Dấu chấm (.) Ctrl+Dấu chấm (.)
Đi tới Tìm kiếm Ctrl+E Ctrl+E
Hiển thị lệnh Ctrl + dấu gạch chéo (/) Ctrl + dấu gạch chéo (/)
Đi tới Ctrl+G Ctrl+Shift+G
Bắt đầu chat mới Ctrl+N Alt trái + N
Mở Cài đặt Ctrl + dấu phẩy (,) Ctrl + dấu phẩy (,)
Mở Trợ giúp F1 Ctrl+F1
Đóng Esc Esc
Phóng to Ctrl + dấu bằng (=) Không có phím tắt
Thu nhỏ Ctrl + dấu trừ (-) Không có phím tắt

Phím tắt trong điều hướng

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Mở Hoạt động Ctrl+1 Ctrl+Shift+1
Mở Chat Ctrl+2 Ctrl+Shift+2
Mở Nhóm Ctrl+3 Ctrl+Shift+3
Mở lịch Ctrl+4 Ctrl+Shift+4
Mở Cuộc gọi Ctrl+5 Ctrl+Shift+5
Mở Tệp Ctrl+6 Ctrl+Shift+6
Đi tới mục danh sách trước đó Alt trái + phím mũi tên lên Alt trái + phím mũi tên lên
Đi tới mục danh sách tiếp theo Alt trái + phím mũi tên xuống Alt trái + phím mũi tên xuống
Chuyển nhóm đã chọn lên trên Ctrl + Shift + phím mũi tên lên Không có phím tắt
Chuyển nhóm đã chọn xuống dưới Ctrl + Shift + phím mũi tên xuống Không có phím tắt
Đi tới phần trước đó Ctrl+Shift+F6 Ctrl+Shift+F6
Đi tới phần tiếp theo Ctrl+F6 Ctrl+F6

Phím tắt trong nhắn tin

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Đi tới hộp soạn thảo C C
Mở rộng hộp soạn thảo Ctrl+Shift+X Ctrl+Shift+X
Gửi (hộp soạn thảo mở rộng) Ctrl+Enter Ctrl+Enter
Đính kèm tệp Ctrl+O Ctrl+Shift+O
Bắt đầu dòng mới Shift+Enter Shift+Enter
Trả lời chuỗi R R
Đánh dấu là quan trọng Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+I

Phím tắt trong cuộc họp và cuộc gọi

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Chấp nhận cuộc gọi video Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+A
Chấp nhận cuộc gọi thoại Ctrl+Shift+S Ctrl+Shift+S
Từ chối cuộc gọi Ctrl+Shift+D Ctrl+Shift+D
Bắt đầu cuộc gọi thoại Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+C
Bắt đầu cuộc gọi video Ctrl+Shift+U Ctrl+Shift+U
Bật/tắt tiếng Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+M
Bật/tắt video Ctrl+Shift+O Không có phím tắt
Bật/tắt chế độ toàn màn hình Ctrl+Shift+F Ctrl+Shift+F
Đi tới thanh công cụ chia sẻ Ctrl+Shift+Dấu cách Ctrl+Shift+Dấu cách

Billy Nguyễn

>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn thiết lập cuộc họp định kỳ trong Teams

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *