Tổng hợp phím tắt Google Docs giúp tăng hiệu suất làm việc

Tổng hợp phím tắt Google Docs giúp tăng hiệu suất làm việc

Phím tắt Google Docs giúp bạn tăng tốc độ làm việc lên gấp nhiều lần. Thay vì chỉ dùng chuột, bạn nên sử dụng kết hợp cả bàn phím (phím tắt nhanh) và chuột để cảm nhận sự khác biệt.

Bạn đang đọc: Tổng hợp phím tắt Google Docs giúp tăng hiệu suất làm việc

Dưới đây là tổng hợp các phím tắt Google Docs có thể bạn chưa biết.

Tổng hợp phím tắt Google docs trong Windows

Thao tác thông thường
Sao chép Ctrl + c
Cắt Ctrl + x
Dán Ctrl + v
Dán mà không định dạng Ctrl + Shift + v
Hủy Ctrl + z
Làm lại Ctrl + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết Ctrl + k
Mở đường liên kết Alt + Enter
Hiện các phím tắt thông thường Ctrl + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
Ctrl + s
In Ctrl + p
Mở Ctrl + o
Tìm Ctrl + f
Tìm và thay thế Ctrl + h
Tìm lại Ctrl + g
Tìm kết quả trước Ctrl + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn) Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trang Ctrl + Enter
Tìm trong trình đơn Alt + /
Alt + Shift + z

Google Chrome: Alt + z
Lặp lại thao tác gần đây nhất Ctrl + y
Định dạng văn bản
Đậm Ctrl + b
Nghiêng Ctrl + i
Gạch dưới Ctrl + u
Gạch ngang chữ Alt + Shift + 5
Chỉ số trên Ctrl + .
Chỉ số dưới Ctrl + ,
Sao chép định dạng văn bản Ctrl + Alt + c
Dán định dạng văn bản Ctrl + Alt + v
Xóa định dạng văn bản Ctrl +
Ctrl + Phím cách
Tăng kích thước phông chữ Ctrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ Ctrl + Shift +
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạn Ctrl + ]
Giảm thụt lề đoạn Ctrl + [
Áp dụng kiểu văn bản thường Ctrl + Alt + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Căn trái Ctrl + Shift + l
Căn giữa Ctrl + Shift + e
Căn phải Ctrl + Shift + r
Căn đều Ctrl + Shift + j
Danh sách có đánh số Ctrl + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòng Ctrl + Shift + 8
Di chuyển đoạn lên/xuống Ctrl + Shift + Mũi tên lên/xuống
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thế Ctrl + Alt + y
Phóng to Ctrl + Alt + k
Phóng to theo chiều ngang Ctrl + Alt + b
Phóng to theo chiều dọc Ctrl + Alt + i
Thu nhỏ Ctrl + Alt + j
Thu nhỏ theo chiều ngang Ctrl + Alt + w
Thu nhỏ theo chiều dọc Ctrl + Alt + q
Xoay theo chiều kim đồng hồ một góc 15° Alt + Mũi tên phải
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 15° Alt + Mũi tên trái
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 1° Alt + Shift + Mũi tên trái
Xoay theo chiều kim đồng hồ 1° Alt + Shift + Mũi tên phải
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ Shift + Esc
Nhận xét và chú thích cuối trang
Chèn nhận xét Ctrl + Alt + m
Mở chuỗi thảo luận Ctrl + Alt + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tại Ctrl + Enter
Chèn chú thích cuối trang Ctrl + Alt + f
Di chuyển đến chú thích cuối trang hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấne rồi nhấn f
Di chuyển đến chú thích cuối trang tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn f
Di chuyển về chú thích cuối trang trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn f
Trình đơn
Trình đơn theo ngữ cảnh (nhấp chuột phải) Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift +
Trình đơn tệp trong Google Chrome: Alt + f
các trình duyệt khác: Alt + Shift + f
Trình đơn chỉnh sửa trong Google Chrome: Alt + e
các trình duyệt khác: Alt + Shift + e
Trình đơn xem trong Google Chrome: Alt + v
các trình duyệt khác: Alt + Shift + v
Trình đơn chèn trong Google Chrome: Alt + i
các trình duyệt khác: Alt + Shift + i
Trình đơn định dạng trong Google Chrome: Alt + o
các trình duyệt khác: Alt + Shift + o
Trình đơn công cụ trong Google Chrome: Alt + t
các trình duyệt khác: Alt + Shift + t
Trình đơn trợ giúp trong Google Chrome: Alt + h
các trình duyệt khác: Alt + Shift + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
trong Google Chrome: Alt + a
các trình duyệt khác: Alt + Shift + a
Trình đơn Công cụ nhập liệu
(dành cho các tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
Ctrl + Alt + Shift + k
Hiển thị trình đơn theo ngữ cảnh của trình duyệt Shift + nhấp chuột phải
Lựa chọn văn bản bằng bàn phím
Chọn tất cả Ctrl + a
Mở rộng lựa chọn một ký tự Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn một dòng Shift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn một từ Ctrl + Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn đến đầu dòng Shift + Home
Mở rộng lựa chọn đến cuối dòng Shift + End
Mở rộng lựa chọn đến đầu tài liệu Ctrl + Shift + Home
Mở rộng lựa chọn đến cuối tài liệu Ctrl + Shift + End
Chọn mục danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn i
Chọn tất cả mục danh sách ở cấp hiện tại giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn o
Lựa chọn văn bản bằng chuột
Chọn một từ Nhấp đúp
Mở rộng lựa chọn một từ mỗi lần Nhấp đúp + kéo
Chọn đoạn Nhấp ba lần
Mở rộng lựa chọn một đoạn mỗi lần Nhấp ba lần + kéo
Hỗ trợ trình đọc màn hình
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Đọc lựa chọn Ctrl + Alt + x
Đọc từ vị trí con trỏ Ctrl + Alt + r
Thông báo vị trí con trỏ giữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn l
Thông báo định dạng tại vị trí con trỏ giữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn f
Đọc tiêu đề hàng và cột trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn h
Đọc vị trí ô trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn n
Đọc tiêu đề hàng trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn r
Đọc tiêu đề cột trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn c
Hiện nội dung chỉnh sửa trực tiếp Ctrl + Alt + Shift + r

Tổng hợp phím tắt Google docs – di chuyển

Hai nhóm phím tắt dưới đây giúp bạn di chuyển nhanh qua tài liệu hoặc bảng:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + Alt + n hoặc Ctrl + Alt + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệu giữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trước giữa Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6] giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6] giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến hình ảnh tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về hình ảnh trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển đến phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn r
Ctrl + Alt + k
Chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn r
Ctrl + Alt + j
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trước giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theo giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trước giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác và các công cụ khác
Mở lịch sử sửa đổi Ctrl + Alt + Shift + h
Mở công cụ Khám phá Ctrl + Alt + Shift + i
Mở phần chính tả/ngữ pháp Ctrl + Alt + X
Mở từ điển Ctrl + Shift + y
Số từ Ctrl + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói
(có trong trình duyệt Chrome)
Ctrl + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bên Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Trang trên Page Up
Trang dưới Page Down
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo Ctrl + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trước Ctrl + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đề giữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối trang giữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn p
Mở cuộc trò chuyện trong tài liệu Shift + Esc
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài vùng chỉnh sửa Ctrl + Alt + Shift + m

Tổng hợp Phím tắt Google Docs trên máy Mac

Tổng hợp phím tắt Google Docs thông thường
Sao chép ⌘ + c
Cắt ⌘ + x
Dán ⌘ + v
Dán mà không định dạng ⌘ + Shift + v
Hủy ⌘ + z
Làm lại ⌘ + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết ⌘ + k
Mở đường liên kết Option + Enter
Hiện các phím tắt thông thường ⌘ + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
⌘ + s
In ⌘ + p
Mở ⌘ + o
Tìm ⌘ + f
Tìm và thay thế ⌘ + Shift + h
Tìm lại ⌘ + g
Tìm kết quả trước ⌘ + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn) Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trang ⌘ + Enter
Tìm trong trình đơn Option + /
Ctrl + Option + z
Lặp lại thao tác gần đây nhất ⌘ + y
Định dạng văn bản
Đậm ⌘ + b
Nghiêng ⌘ + i
Gạch dưới ⌘ + u
Gạch ngang chữ ⌘ + Shift + x
Chỉ số trên ⌘ + .
Chỉ số dưới ⌘ + ,
Sao chép định dạng văn bản ⌘ + Option + c
Dán định dạng văn bản ⌘ + Option + v
Xóa định dạng văn bản ⌘ +
Tăng kích thước phông chữ ⌘ + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ ⌘ + Shift +
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạn ⌘ + ]
Giảm thụt lề đoạn ⌘ + [
Áp dụng kiểu văn bản thường ⌘ + Option + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Căn trái ⌘ + Shift + l
Căn giữa ⌘ + Shift + e
Căn phải ⌘ + Shift + r
Căn đều ⌘ + Shift + j
Danh sách có đánh số ⌘ + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòng ⌘ + Shift + 8
Di chuyển đoạn lên/xuống  Ctrl + Shift + Mũi tên lên/xuống
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thế ⌘ + Option + y
Phóng to ⌘ + Ctrl + k
Phóng to theo chiều ngang ⌘ + Ctrl + b
Phóng to theo chiều dọc ⌘ + Ctrl + i
Thu nhỏ ⌘ + Ctrl + j
Thu nhỏ theo chiều ngang ⌘ + Ctrl + w
Thu nhỏ theo chiều dọc ⌘ + Ctrl + q
Xoay theo chiều kim đồng hồ một góc 15° Option + Mũi tên phải
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 15° Option + Mũi tên trái
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 1° Option + Shift + Mũi tên trái
Xoay theo chiều kim đồng hồ 1° Option + Shift + Mũi tên phải
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ ⌘ + Esc
Shift + Esc
Nhận xét và chú thích cuối trang
Chèn nhận xét ⌘ + Option + m
Mở chuỗi thảo luận ⌘ + Option + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tại Ctrl + Enter
Chèn chú thích cuối trang ⌘ + Option + f
Di chuyển đến chú thích cuối trang hiện tại giữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn f
Di chuyển đến chú thích cuối trang tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn f
Di chuyển về chú thích cuối trang trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn f
Trình đơn
Trình đơn theo ngữ cảnh (nhấp chuột phải) ⌘ + Shift +
Trình đơn tệp Ctrl + Option + f
Trình đơn chỉnh sửa Ctrl + Option + e
Trình đơn xem Ctrl + Option + v
Trình đơn chèn Ctrl + Option + i
Trình đơn định dạng Ctrl + Option + o
Trình đơn công cụ Ctrl + Option + t
Trình đơn trợ giúp Ctrl + Option + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
Ctrl + Option + a
Trình đơn Công cụ nhập liệu
(dành cho các tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
⌘ + Option + Shift + k
Chuyển đổi giữa các công cụ điều khiển nhập liệu
(dành cho các tài liệu của các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
⌘ + Shift + k
Hiển thị trình đơn theo ngữ cảnh của trình duyệt Shift + nhấp chuột phải
Lựa chọn văn bản bằng bàn phím
Chọn tất cả ⌘ + a
Mở rộng lựa chọn một ký tự Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn một dòng Shift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn đến đầu dòng Shift + Fn + Mũi tên trái
Mở rộng lựa chọn một đoạn Option + Shift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn đến cuối dòng Shift + Fn + Mũi tên phải
Mở rộng lựa chọn đến đầu tài liệu ⌘ + Shift + Mũi tên lên
Mở rộng lựa chọn đến cuối tài liệu ⌘ + Shift + Mũi tên xuống
Chọn mục danh sách hiện tại giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn e rồi nhấn i
Chọn tất cả mục danh sách ở cấp hiện tại giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn e rồi nhấn o
Lựa chọn văn bản bằng chuột
Chọn một từ Nhấp đúp
Mở rộng lựa chọn một từ mỗi lần Nhấp đúp + kéo
Chọn đoạn Nhấp ba lần
Mở rộng lựa chọn một đoạn mỗi lần Nhấp ba lần + kéo
Hỗ trợ trình đọc màn hình
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Tài liệu bằng trình đọc màn hình
Option + ⌘ + z
Đọc lựa chọn Ctrl + ⌘ + x
Đọc từ vị trí con trỏ Ctrl + ⌘ + r
Thông báo vị trí con trỏ giữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn l
Thông báo định dạng tại vị trí con trỏ giữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn f
Đọc tiêu đề hàng và cột trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn h
Đọc vị trí ô trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn n
Đọc tiêu đề hàng trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn r
Đọc tiêu đề cột trong bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn c
Hiện nội dung chỉnh sửa trực tiếp ⌘ + Option + Shift + r

Tổng hợp phím tắt google docs – di chuyển

Hai nhóm phím tắt dưới đây giúp bạn di chuyển nhanh qua tài liệu hoặc bảng:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + ⌘ + n hoặc Ctrl + ⌘ + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + ⌘ + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệu giữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6] giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6] giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến nội dung nghe nhìn tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về nội dung nghe nhìn trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển tới phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn r
Di chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn r
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trước giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảng giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theo giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trước giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác và các công cụ khác
Mở lịch sử sửa đổi ⌘ + Option + Shift + h
Mở công cụ Khám phá ⌘ + Option + Shift + i
Mở phần chính tả/ngữ pháp ⌘ + Alt + X
Mở từ điển ⌘ + Shift + y
Số từ ⌘ + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói
(có trong trình duyệt Chrome)
⌘ + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bên ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Trang trên Fn + Mũi tên lên
Trang dưới Fn + Mũi tên xuống
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo ⌘ + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trước ⌘ + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đề giữ Ctrl + ⌘, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối trang giữ Ctrl + ⌘, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn p
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài văn bản tài liệu ⌘ + Option + Shift + m
Chuyển tiêu điểm quay lại văn bản tài liệu Esc

Tổng hợp phím tắt Google Docs cho máy chạy Chrome OS

Thao tác thông thường
Sao chép Ctrl + c
Cắt Ctrl + x
Dán Ctrl + v
Dán mà không định dạng Ctrl + Shift + v
Hủy Ctrl + z
Làm lại Ctrl + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết Ctrl + k
Mở đường liên kết Alt + Enter
Hiện các phím tắt thông thường Ctrl + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
Ctrl + s
In Ctrl + p
Mở Ctrl + o
Tìm Ctrl + f
Tìm và thay thế Ctrl + h
Tìm lại Ctrl + g
Tìm kết quả trước Ctrl + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn) Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trang Ctrl + Enter
Tìm trong trình đơn Alt + z
Alt + /
Định dạng văn bản
Đậm Ctrl + b
Nghiêng Ctrl + i
Gạch dưới Ctrl + u
Gạch ngang chữ Alt + Shift + 5
Chỉ số trên Ctrl + .
Chỉ số dưới Ctrl + ,
Sao chép định dạng văn bản Ctrl + Alt + c
Dán định dạng văn bản Ctrl + Alt + v
Xóa định dạng văn bản Ctrl +
Tăng kích thước phông chữ Ctrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ Ctrl + Shift +
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạn Ctrl + ]
Giảm thụt lề đoạn Ctrl + [
Áp dụng kiểu văn bản thường Ctrl + Alt + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Căn trái Ctrl + Shift + l
Căn giữa Ctrl + Shift + e
Căn phải Ctrl + Shift + r
Căn đều Ctrl + Shift + j
Danh sách có đánh số Ctrl + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòng Ctrl + Shift + 8
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thế Ctrl + Alt + y
Phóng to Ctrl + Alt + k
Phóng to theo chiều ngang Ctrl + Alt + b
Phóng to theo chiều dọc Ctrl + Alt + i
Thu nhỏ Ctrl + Alt + j
Thu nhỏ theo chiều ngang Ctrl + Alt + w
Thu nhỏ theo chiều dọc Ctrl + Alt + q
Xoay theo chiều kim đồng hồ một góc 15° Alt + Mũi tên phải
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 15° Alt + Mũi tên trái
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 1° Alt + Shift + Mũi tên trái
Xoay theo chiều kim đồng hồ 1° Alt + Shift + Mũi tên phải
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ Ctrl + Esc
Shift + Esc
Nhận xét
Chèn nhận xét Ctrl + Alt + m
Mở chuỗi thảo luận Ctrl + Alt + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tại Ctrl + Enter
Chèn chú thích cuối trang Ctrl + Alt + f
Di chuyển đến chú thích cuối trang hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấne rồi nhấn f
Di chuyển đến chú thích cuối trang tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn f
Di chuyển về chú thích cuối trang trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn f
Tổng hợp phím tắt Google docs – Trình đơn
Trình đơn theo ngữ cảnh (nhấp chuột phải) Ctrl + Shift + x
Trình đơn tệp Alt + f
Trình đơn chỉnh sửa Alt + e
Trình đơn xem Alt + v
Trình đơn chèn Alt + i
Trình đơn định dạng Alt + o
Trình đơn công cụ Alt + t
Trình đơn trợ giúp Alt + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
Alt + a
Trình đơn Công cụ nhập liệu
(dành cho các tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
Ctrl + Alt + Shift + k
Lựa chọn văn bản bằng bàn phím
Chọn tất cả Ctrl + a
Mở rộng lựa chọn một ký tự Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn một dòng Shift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn một từ Ctrl + Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn đến đầu đoạn Ctrl + Shift + Mũi tên lên
Mở rộng lựa chọn đến cuối đoạn Ctrl + Shift + Mũi tên xuống
Chọn mục danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn i
Chọn tất cả mục danh sách ở cấp hiện tại giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn o
Lựa chọn văn bản bằng chuột
Chọn một từ Nhấp đúp
Mở rộng lựa chọn một từ mỗi lần Nhấp đúp + kéo
Chọn đoạn Nhấp ba lần
Mở rộng lựa chọn một đoạn mỗi lần Nhấp ba lần + kéo
Hỗ trợ trình đọc màn hình
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Đọc lựa chọn Ctrl + Alt + x
Đọc từ vị trí con trỏ Ctrl + Alt + r
Thông báo vị trí con trỏ giữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn l
Thông báo định dạng tại vị trí con trỏ giữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn f
Đọc tiêu đề hàng và cột trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn h
Đọc vị trí ô trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn n
Đọc tiêu đề hàng trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn r
Đọc tiêu đề cột trong bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn c
Hiện nội dung chỉnh sửa trực tiếp Ctrl + Alt + Shift + r

Tổng hợp phím tắt Google Docs – di chuyển

Hai nhóm phím tắt dưới đây giúp bạn di chuyển nhanh qua tài liệu hoặc bảng:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + Alt + N hoặc Ctrl + Alt + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệu giữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trước giữa Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6] giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6] giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến hình ảnh tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về hình ảnh trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển tới phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn r
Ctrl + Alt + k
Di chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn r
Ctrl + Alt + j
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trước giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảng giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theo giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trước giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác khác
Mở công cụ Khám phá Ctrl + Alt + Shift + i
Mở lịch sử sửa đổi Ctrl + Alt + Shift + h
Mở từ điển Ctrl + Shift + y
Số từ Ctrl + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói Ctrl + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bên Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Trang trên Alt + Mũi tên lên
Trang dưới Alt + Mũi tên xuống
Di chuyển đến đầu tài liệu Ctrl + Search + Mũi tên trái
Di chuyển đến cuối tài liệu Ctrl + Search + Mũi tên phải
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo Ctrl + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trước Ctrl + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đề giữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối trang giữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn p
Mở cuộc trò chuyện trong tài liệu Shift + Esc
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài văn bản tài liệu Ctrl + Alt + Shift + m
Chuyển tiêu điểm quay lại văn bản tài liệu Esc
Tiêu điểm chứa trang web
(chẳng hạn như khi sử dụng Tài liệu trong Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc

Trên đây là tổng hợp các phím tắt trong Google Docs, chúc bạn sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị cùng với các phím tắt trên nhé.

Tham khảo thêm: Thủ thuật google có thể bạn chưa biết

Billy Nguyễn

>>>>>Xem thêm: Khôi phục danh bạ trong Gmail và điện thoại Android thật dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *