[DSLK Bài 6]. Xóa Node Khỏi Đầu Và Cuối Danh Sách Liên Kết | Danh Sách Liên Kết Đơn

0
32

Bài này mình hướng dẫn cách xóa 1 node khỏi đầu và cuối danh sách liên kết. Các bạn có thể tham khảo mã nguồn : https://ideone.com/suHf5d

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ :

📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn

📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn

📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu

📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup

📌 Zalo / Phone : 0965303260

📌 Email: xuanloc2711@gmail.com

___________________________________________________________

🎯🎯🎯 CÁC PLAYLIST HỌC LẬP TRÌNH :

Lập trình C++ : https://www.youtube.com/watch?v=hu20Ld4Yf-A&list=PLux-_phi0Rz0Hq9fDP4TlOulBl8APKp79′

CTDL & Giải Thuật : https://www.youtube.com/watch?v=ZEJ6MKuUZds&list=PLux-_phi0Rz0nsE6QikvCgve8afhistvU&ab_channel=28tech

Lập trình C : www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz0Hq9fDP4TlOulBl8APKp79

Lập trình Python : https://www.youtube.com/watch?v=c2sorFXCLU4&list=PLux-_phi0Rz0Ngc01o_GYe0JUGjL1yIAm

Lý thuyết đồ thị : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz3Kx5SPqIRyGR1gDVb5DY1x

Java : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz2utNBmQu_Pff-oMa8jzyy5

Trò chuyện với 28tech : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz3e3EoT4UNpC2JQk0aw9K_s

Các website hữu ích với dân IT : https://www.youtube.com/watch?v=_4LmlFo_Z5k&list=PLux-_phi0Rz3ootPqzzD8eXV1CYLmqXRq&ab_channel=28tech

___________________________________________________________

📚 TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH :

📌 https://drive.google.com/drive/folders/16UYePcMqhiyiTKbrZiJrQ5ko6VRnvR_r?usp=sharing

© Copyright 28Tech

#28tech

LEAVE A REPLY