Sức Khoẻ

Sức Khoẻ

video

#31 [Bài Tập C (Hàm, Lý thuyết số )]. Số Nguyên Tố Có Tổng...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#51 [Bài Tập C (Hàm, Lý thuyết số )]. Tính A^B % MOD.

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#2.Bài Toán Cái Túi Quy Hoạch Động| Bài Toán Xếp Balo ( 01 Knapsack)

Các bạn đừng quên đăng kí kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ mình có động lực lớn hơn để làm các tutorial miễn phí tới các bạn. _____________________________________________ Các series lập trình : Lập trình C++ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz0Hq9fDP4TlOulBl8APKp79 Lập trình...
video

BUỔI 9 KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C++ TẠI 28TECH | CÁC DẠNG BÀI CƠ...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#3[Bài Tập C (Hàm, Lý thuyết số )]. Sàng Số Nguyên Tố Trên Đoạn...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#38 [Bài Tập C (Hàm, Lý thuyết số )]. Thừa Số Nguyên Tố Thứ...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#16[Bài Tập C (Hàm, Lý thuyết số )]. Đếm Các Ước Là Số Nguyên...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#12 [C++]. Xâu Ký Tự Trong C++ | Cách Sử Dụng String Trong C++

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

[CTDL & GT]. Buổi 2. Hàm sort, binary_search, lower_bound, upper_bound

Đăng ký học thuật toán và trải nghiệm hệ thống bài tập cùng mình tại : https://28tech.com.vn/cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.html _____________________________________________ 🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌...
video

#5 [Lập trình C]. Vòng Lặp While Và Do While Ngôn Ngữ Lập Trình...

Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn like video và chia sẻ video của mình tới bạn bè để ủng hộ mình nhé. _____________________________________________ 🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog...