Thừa kế và quyền sử dụng đất thừa kế

Thừa kế và quyền sử dụng đất thừa kế 03/07/2012 08:57 Bố mẹ tôi lấy nhau từ hồi chiến tranh và có với nhau 12 người...

Tư vấn thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh nhà nghỉ

Tư vấn thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh nhà nghỉ 04/07/2012 13:56 Cùng chủ đề : Kiến trúc Beta Viet Tư vấn thiết kế biệt...

Thiết kế nhà ống mặt tiền 4,4m

Thiết kế nhà ống mặt tiền 4,4m 09/07/2012 12:28 Gia đình tôi có mảnh đất mặt tiền 4,4m và chiều dài 14,7m. Hiện có nhu cầu thiết...

Giải phóng mặt bằng đất không do Nhà nước thu hồi

Giải phóng mặt bằng đất không do Nhà nước thu hồi 10/07/2012 09:17 Khi một công ty chấp nhận bồi thường để giải phóng mặt bằng,...