#9 [Lập Trình C]. Con Trỏ Trong Ngôn Ngữ C | Truyền Tham Chiếu | Cấp Phát Động

Nội dung video :
00:00 : Khái niệm, khai báo và khởi tạo con trỏ. Toán tử địa chỉ và toán tử gải tham chiếu
12:50 : Truyền tham trị và truyền tham chiếu khi xây dựng hàm
20:00 : Mối quan hệ giữa mảng 1 chiều và con trỏ trong C
30:00 : Cấp phát động trong C
_____________________________________________

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ :

📌 Đăng ký học với mình :

📌 Blog học lập trình miễn phí :

📌 Facebook page :

📌 Group hỏi đáp về lập trình :

📌 Zalo / Phone : 0965303260

📌 Email: xuanloc2711@gmail.com

___________________________________________________________

🎯🎯🎯 CÁC PLAYLIST HỌC LẬP TRÌNH :

Lập trình C++ :

CTDL & Giải Thuật :

Lập trình C : www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz0Hq9fDP4TlOulBl8APKp79

Lập trình Python :

Lý thuyết đồ thị :

Java :

Trò chuyện với 28tech :

Các website hữu ích với dân IT :

___________________________________________________________

📚 TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH :

📌

© Copyright 28Tech

#28tech

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *