#21 [Lý thuyết đồ thị | Toán rời rạc]. Thuật Toán Dijkstra | Thuật Toán Tìm Đường Đi Ngắn Nhất

Nội dung video hướng dẫn các bạn thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số không âm.
Timeline :
00:00 : Mã giả và tư tưởng của Dijkstra
07:10 : Kiểm nghiệm thuật toán Dijkstra
19:40 : Cài đặt thuật toán Dijkstra
31:30 : Xây dựng đường đi ngắn nhất
Mã nguồn tham khảo :
_____________________________________________

Practice problem :

_____________________________________________

Các series lập trình :
Lập trình C++ :
Lập trình C :
Lý thuyết đồ thị :
Java Collections and Trick :
Trò chuyện với 28tech :
_____________________________________________

Liên hệ :
►Đăng ký học với mình tại :
►Facebook chia sẻ kiến thức lập trình và thuật toán:
►Facebook cá nhân :
►Group : www.facebook.com/groups/28techgroup/
►Zalo / Phone : 0965303260
►Gmail: andrew168545824@gmail.com

© 2022 28tech
#DoThi #28tech #LapTrinh #TDijkstra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *