#10 [C++]. Mảng Cộng Dồn Trên Mảng 1 Chiều Và 2 Chiều | Truy Vấn Tổng Trên Đoạn

Nội dung video :
00:00 : Mảng cộng dồn trên mảng 1 chiều : Trả lời các truy vấn tổng của các phần tử trong mảng 1 chiều từ chỉ số L tới R trong O(1).
Practice problems :
08:14 : Mảng cộng dồn trên mảng 2 chiều : Trả lời các truy vấn tổng của các phần tử thuộc 1 hình chữ nhật con trong mảng 2 chiều trong O(1).
Practice problems :
_____________________________________________
Tài liệu tham khảo :

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ :

📌 Đăng ký học với mình :

📌 Blog học lập trình miễn phí :

📌 Facebook page :

📌 Group hỏi đáp về lập trình :

📌 Zalo / Phone : 0965303260

📌 Email: xuanloc2711@gmail.com

___________________________________________________________

🎯🎯🎯 CÁC PLAYLIST HỌC LẬP TRÌNH :

Lập trình C++ :

CTDL & Giải Thuật :

Lập trình C : www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz0Hq9fDP4TlOulBl8APKp79

Lập trình Python :

Lý thuyết đồ thị :

Java :

Trò chuyện với 28tech :

Các website hữu ích với dân IT :

___________________________________________________________

📚 TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH :

📌

© Copyright 28Tech

#28tech

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *